Deichmanske

Budprosessen

Bud innleveres til:

 

carlfredrik.marti@colliers.no

 

Colliers International AS

Wergelandsveien 7, N-0167 Oslo

 

Budfrist

 

Budet skal være mottatt av megler, dvs. kommet inn til angitt postadresse/ e-postadresse, eller besøksadresse innen følgende frist:

 

Mandag 31. august klokken 14.00.

 

Bud kan innleveres tidligere, men selger vil ikke anta bud før fristen er utløpt.

 

Bud

 

Bud skal sendes skriftlig til megler. Eget budskjema vedlagt prospekt skal benyttes. Budet skal utformes på norsk, og signeres av person som har fullmakt til å forplikte kjøper.

 

Følgende dokumentasjon skal legges ved budskjema:

  • Kopi av firmaattest og kopi av legitimasjon for den som underskriver budet
  • Skriftlig redegjørelse for hvordan eiendommens fremtidige funksjoner skal ivareta vilkåret om Oslos befolknings og byens besøkendes tilgang til del av bygget, slik dette er angitt i avtale om bruksrett
  • Tentativ plan som beskriver hvordan eiendommen skal utvikles innenfor ferdigstillelsesfristen
  • Villighetserklæring fra finansinstitusjon eller lignende som bekrefter at nødvendig garanti vil bli stilt

Budet skal inngis uten forbehold, forutsetninger og betingelser. Forbehold om styregodkjenning og finansiering godtas ikke.

 

Budprosess

 

Når budfristen er utløpt så vil alle innkomne bud bli gjennomgått. For det tilfelle at budet inneholder mangler, så vil budgiver bli kontaktet og gis mulighet til å revidere budet sitt innen en nærmere angitt frist.

 

Det presiseres at selger forbeholder seg retten til å anta eller forkaste ethvert bud, til å gjennomføre flere forhandlingsrunder, og til å gå i direkte forhandlinger med budgiver på ethvert tidspunkt fra innlevering av bud.

 

Etter utløp av revisjonsfristen så vil de innkomne bud gjennomgås. De budgiverne som har innlevert et komplett bud vil så bli kontaktet av megler, og det vil bli gjennomført en ordinær budrunde.

 

Det er Eiendoms- og byfornyelsesetaten som administrativt aksepterer hvem Oslo kommune har til hensikt å inngå salgsavtale med. Salget blir imidlertid ikke bindende for selger før salget vedtas av Oslo bystyre.