Ny Info

Revidert tilstandsvurdering av gulvet på Deichman​

Opprinnelig rapport hadde en begrensing på 1kN/m2, men korrekt skal være 7,2 kN/m2.

Det innebærer at styrken er bedre enn tidligere rapportert, men allikevel med en del begrensinger som Rambøll redegjør for under:

«Hoved-salen tåler ikke belastningene ved en konsert, eller folkemengder som samles.

Maksimal kapasitet for moment og skjærarmering er overskredet med beregning etter dagens standarder for konsertavholding.

Beregningene viser at gulvet er dimensjonert for  belastes med 7 kN/m2 dvs.ca.720kg/m2,(Mot tidligere 1 kN/m2)  men det er ikke tatt høyde for svingninger (dynamiske beregninger ) ved hopping/dansing. Normalt får du plass til mer enn 4 personer på 1m2 under konsert, og om de velger å hoppe av glede så vil de kreftene fremdeles være mer enn hva dekke tåler.

Så konklusjonen er, som det er nevnt i rapporten, dekket  tåler ikke å brukes til konsert eller folkemengde som  samles.»

Info om magasiner og balkong

Magasinfløy etablert under gårdsplassen til gnr./bnr. 208/283 – «Svenska Margaretakyrkan»

 

En av de underjordiske magasinfløyene til Deichmanske hovedbibliotek strekker seg over eiendomsgrensen i østlig retning og under nabotomten med gnr./bnr. 208/283,«Svenska Margaretakyrkan». Sistnevnte eiendom eies i dag av Oslo kommune, men festes bort til Svenska Kyrkoförening. Retten til bruk av eiendommen under Svenska Margaretakyrkan er ikke tinglyst, og Oslo kommune har ikke funnet festers samtykke til bruken. I byggesaken som gjaldt etablering av den aktuelle magasinfløyen, Plan- og bygningsetatens saksnummer 196500308, er det henvist til et brev av 19.2.1964 fra Svenska Pastorsämets, hvor fester samtykker til utgravningen av magasinet under Svenska Margaretakyrkans gårdsplass. Brevet ligger imidlertid ikke i Plan- og bygningsetatens arkiver. Det er og har ikke vært noen uenighet mellom partene om Deichmanske hovedbibliotek adgang til å ha liggende magasinene på festers grunn.

 

Balkong etablert på taket til «Deichmanske hovedbibliotek»

 

Svenska Margaretakyrkan har etablert en balkong som henger over og er festet i taket til Deichmanske hovedbibliotek. Oslo kommune har p.t. ikke funnet noe i sine arkiver, verken knyttet til etablering av tiltaket eller samtykke til det. Svenska Margaretakyrkan har blitt forespurt å fremskaffe nødvendig dokumentasjon, men har heller ikke funnet noe i sine arkiver knyttet til nevnte tiltak.